කර්මාන්ත පුවත්

 • Is the more fan blades the better?

  වැඩි පංකා තල වඩා හොඳද?

  සාමාන්‍ය “තල තුනේ විදුලි පංකාව” හා සසඳන විට “බ්ලේඩ් පහේ විදුලි පංකාව” පුළුල් වායු සැපයුම් පරාසයක් ඇති අතර වෙනස් කළ හැකි සුළං වේගය බොහෝ දුරට ගියර් හතරකි. “බ්ලේඩ් පහේ විදුලි පංකාව” එක රැයකින් පුපුරා ගියහොත් එය නරක යැයි හැඟෙන්නේ නැත. සුවපහසු සහ අඩු ශබ්දය, එය වේ ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Honorary certificate

  ගෞරව සහතිකය

  වැඩිදුර කියවන්න